Jaarstukken 2019

Thema's

Onze economie

Borger-Odoorn zet in op een samenleving waarin leefbaarheid en ondernemerschap elkaar versterken. De lokale bedrijvigheid wordt gekenmerkt door kleinschaligheid (relatief veel Zzp’ers) en ondernemingen in de landbouw- en de toeristisch-recreatieve sector.

Het faciliteren en stimuleren van ondernemer- schap door het verbinden van partijen en initiatieven zijn speerpunten om de lokale economie te ondersteunen. Hierin vormen kenmerken als ruimte, een aantrekkelijk landschap en werken en wonen belangrijke waarden.

De werkgelegenheid is  in 2019 met ruim 3% toegenomen, hiermee scoorde de gemeente beter dan het Drentse gemiddelde van 3%. Ten opzichte van 2015 is er sprake van een groeI van 9% , deze groei is voor een groot deel aan de toeristische sector toe te wijzen. Het aantal toeristische overnachtingen is met 30.000 overnachtingen naar 1,2 miljoen overnachtingen gestegen. In de gehele toeristische sector is zowel bij grote als kleine bedrijven een doorlopende investering in kwaliteit waar te nemen.

Avitec uit Nieuw Buinen is Drentse Onderneming van het jaar 2019 geworden. Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet een bedrijf een duidelijke strategische visie hebben, een maatschappelijk en duurzaam verantwoord beleid voeren en daarmee ook financieel succesvol zijn. Vierde ondernemer uit onze gemeente sinds de start van de prijs in 1993.

De ondernemers in Borger hebben in 2019 onder leiding van de centrummanager het initiatief genomen om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op te richten. Door het heffen van een BIZ bijdrage voor alle ondernemers in het centrum van Borger betalen alle gebruikers van commerciële panden in het gebied mee aan de activiteiten. Zij gaan zich inzetten voor een gastvrij, schoon en veilig centrum van Borger, met een economisch goed functionerend en sfeervol centrum met als doel meer bezoekers naar het centrum te trekken en de (boven)lokale verzorgingsfunctie te versterken. Na de draagvlakmeting van afgelopen januari 2020 is de BIZ in werking getreden.

De gemeente neemt deel aan twee regiodeals. Voor de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe zetten we in onder de noemer van de Pijler Werken aan een structureel sterkere regionale economie. Via de Agenda voor de Veenkoloniën nemen we deel aan de noordelijke Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw. Via een gebieds- en praktijkgerichte aanpak wordt gewerkt aan  een economisch sterke landbouw die in evenwicht is met haar omgeving.

Lasten & baten

Lasten

€ 754.687

1,0 %

Baten

€ 1.722.187

2,3 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20