Jaarstukken 2019

Paragrafen

Algemeen

In de vier thema's en 'onze portemonnee' zijn de baten en lasten van de gemeente Borger-Odoorn uiteengezet. Een aantal onderwerpen die daarbij de revue passeren heeft een grote invloed op de gemeentelijke financiën en de koers die we financieel gezien varen om onze ambities waar te maken en financieel gezond te blijven.

A

B

C

D

E

F

G

Lokale heffingen

Weerstands-vermogen

Kapitaal-goederen

Financiering

Bedrijfs-voering

Verbonden partijen

Grondbeleid

Algemene lijn paragrafen
De lokale heffingen zijn, naast de algemene uitkering, de grootste opbrengstenbron van de gemeente en rechtstreeks te beïnvloeden met het gemeentelijke beleid. Ons weerstandsvermogen en de wijze van financiering laten zien welke middelen we reserveren om beïnvloedbare en met name ook niet beïnvloedbare risico’s te beheersen en financieel af te dekken. Onze kapitaalgoederen geven een beeld van de investeringen die we als gemeente doen en de financiële verplichtingen die we daarvoor meerjarig aangaan. De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de bijdragen van de gemeente Borger-Odoorn aan verbonden partijen. Ons grondbeleid en daarmee gemoeide financieringen hangt nauw samen met landelijke en lokale economische ontwikkelingen.

Met de koers en de maatregelen die we beschrijven in de paragrafen en Onze portemonnee creëren we een stevig fundament onder onze financiën. In onderstaand plaatje is de essentie geschetst van de koers die we de afgelopen jaren hebben gevolgd.

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20