Jaarstukken 2019

Onze portemonnee

Wat heeft het gekost?

Onze portemonnee

Begroting 2019

Rekening 2019

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

T0.10

Mutaties reserves

4.887

5.778

-891

5.273

5.791

-518

T0.11

Res. van de rekening van baten en lasten

237

237

T0.4

Overhead

8.108

143

7.965

7.902

124

7.778

T0.5

Treasury

629

893

-263

552

825

-273

T0.61

OZB woningen

55

4.544

-4.489

71

4.634

-4.563

T0.62

OZB niet-woningen

1.390

-1.390

1.327

-1.327

T0.64

Belastingen overig

246

246

249

249

T0.7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

164

43.069

-42.905

14

43.335

-43.320

T0.8

Overige baten en lasten

-315

-50

-265

3

-85

89

T0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-94

-94

Totaal

14.011

55.767

-41.755

13.970

55.951

-41.979

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20