Jaarstukken 2019

Thema's

Onze portemonnee

In Onze portemonnee gaan we in op het bestuursprogramma en de betreffende verbonden partijen. Ook geven we een specificatie van het Gemeentefonds en laten we zien wat Onze portemonnee in 2019 heeft gekost.

Andere aspecten van Onze portemonnee zoals de gemeentelijke belastingen en treasury komen terug in de paragrafen en in de jaarrekening.

Lasten & baten

Lasten

€ 13.970.911

18,7 %

Baten

€ 55.950.366

74,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20