Jaarstukken 2019

Thema's

Onze toekomst

Borger-Odoorn streeft naar een duurzame omgeving waarin milieu, natuur en ruimtelijke ontwikkeling belangrijke waarden zijn. In de duurzame ontwikkeling concentreert Borger- Odoorn zich op duurzaam wonen en duurzaam energie opwekken, in zowel de particuliere sector als de gemeentelijke gebouwen.

Tegen de verwachting in zet de voorspelde krimp nog niet door. Sterker nog we groeien in inwoners aantal en er is een groeiende vraag naar woningen. Met name starters en levensloopbestendige woningen.

Het is ons doel om een woon en leefomgeving te creëren die aansluit op de behoeften van onze inwoners.

Vitaal Borger-Odoorn:
Wij willen als gemeente vooruit. Wij willen de eigen woningvoorraad toekomstbestendig maken. Daarnaast is ons inwonertal afgelopen jaar toegenomen. Tegen de verwachting in zet de voorspelde krimp nog niet door. Sterker nog we groeien in inwoners aantal en er is een groeiende vraag naar woningen. Met name starters en levensloopbestendige woningen. Het is ons doel om een woon en leefomgeving te creëren die aansluit op de behoeften van onze inwoners.
 
Ontwikkelingen in de samenleving vragen bij het oppakken van maatschappelijke vraagstukken ook van de gemeente een andere benadering. Borger-Odoorn wil hierin een regisserende en faciliterende partner zijn. Om die rol te kunnen waarmaken, zal de organisatie zich moeten ontwikkelen.

Lasten & baten

Lasten

€ 3.379.234

4,5 %

Baten

€ 252.806

0,3 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20