Jaarstukken 2019

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft hoe we invulling geven aan de bedrijfsvoering van onze organisatie. Een goede bedrijfsvoering is een basisvoorwaarde om de organisatiedoelstellingen te behalen. In de thema’s is  beschreven ‘Wat we willen bereiken’ en ‘Wat we daarvoor gaan doen’. In deze paragraaf geven wij  aan ‘Hoe’ we de dingen doen, vanuit welke filosofie we dat doen en welke instrumenten wij hiervoor inzetten.

Beleidsvoornemens bedrijfsvoering

  • Het Koersdocument Organisatieontwikkeling “Naar een Open Huis op een stevig fundament” is voor ons richtinggevend
  • We geven uitvoering aan het rapport “Kiezen voor de toekomst”

Personeel

  • Diverse ontwikkelingen doen een stevig beroep op de flexibiliteit van onze medewerkers.
  • Medewerkers maken gebruik van de BOCE-academie en zijn gericht op de eigen ontwikkeling
  • Er is een nieuwe CAO afgesloten voor de periode 2019-2020

Informatievoorziening

  • De digitale agenda 2020 is voor ons de leidraad voor onze uitvoeringsagenda
  • Om de kwaliteit van onze digitale dienstverlening te verbeteren gaan we er voor zorgen dat onze gegevens juist en actueel zijn
  • De informatievoorziening voldoet aan actuele eisen op het gebied van informatieveiligheid en privacy
  • We werken samen met onze BOCE partners en richten ons op innovatie.
Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20