Jaarstukken 2019

Thema's

Onze inwoners

Als gemeente Borger-Odoorn stellen wij de dienstverlening aan onze inwoners centraal. Wij zien communicatie en dienstverlening als urgente thema’s. Als betrouwbare overheid willen we een organisatie die alert reageert op brieven, tijdig terugbelt en benaderbaar is. Daarom komen we met voorstellen voor een verdere doorontwikkeling van onze dienstverlening. Onze inwoners staan daarbij centraal. De gemeentelijke organisatie is faciliterend, met medewerkers in een coachende rol zoals in het coalitieakkoord 2018-2022 is benoemd. Zo richten we onze manier van werken in.

Binnen het sociaal domein gaat het om welzijn, zorg en onderwijs. Door gebruik te maken van de verbindingen die de samenleving biedt en een efficiënte werkwijze, streeft Borger-Odoorn naar maatwerk in de hulpverlening. Hierbij staat het gezin/huishouden  centraal.

Lasten & baten

Lasten

€ 37.202.183

49,7 %

Baten

€ 8.392.860

11,1 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20