Jaarstukken 2019

Thema's

Onze leefomgeving

Borger-Odoorn is een groene plattelandsgemeente met een toeristisch karakter en de schoonste lucht van Drenthe. Het groen kenmerkt zich door een eenvoudige, rustige en ruimtelijke inrichting. De gemeente streeft naar behoud en ontwikkeling van aantrekkelijk, eenvoudig en karakteristiek openbaar groen dat aansluit bij de verschillende karakteristieke kenmerken van het zand en het veen.

Daarbij zijn de woonaantrekkelijkheid en de leefbaarheid speerpunten die we willen versterken. Met aandacht voor thema’s als wonen & werken, wonen & zorg en duurzaam & energiezuinig, beschikbaarheid en betaalbaarheid, willen we alle doelgroepen in Borger-Odoorn kunnen voorzien van een passende woning.

Ook wil de gemeente beschikken over een veilig wegennet met goed onderhouden wegen. Door inventief om te gaan met de beschikbare middelen willen we zoveel mogelijk wegen op niveau brengen en houden.

Veiligheid is voor een ieder van groot belang, ook in Borger-Odoorn. Door een beroep te doen op vertrouwen, vriendelijkheid, alertheid en verbinding, willen we de beleving van onveiligheid aanpakken.

De nieuwe Omgevingswet zou op 1 januari 2021 worden ingevoerd. Dit is inmiddels uitgesteld, hoe lang is niet bekend. De Omgevingswet staat voor een geheel vernieuwd stelsel van wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Daarbij wordt de dienstverlening sneller, eenvoudiger en beter. De rollen van inwoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders gaan verschuiven. Maar nog belangrijker: de gedachte achter de Omgevingswet vraagt om een andere mindset.

Lasten & baten

Lasten

€ 19.507.595

26,1 %

Baten

€ 9.073.153

12,0 %

Deze pagina is gebouwd op 06/16/2020 16:07:35 met de export van 06/16/2020 16:05:20